w polityce trzeba zawsze pamiętać,że dzisiejsi przeciwnicy mogą stać się przyszłymi sprzymierzeńcami, a dzisiejsi sprzymierzeńcy mogą się stać przyszłymi przeciwnikami. (G. Prezzolini)

Te mole refleksje kieruje do naszych aktualnych politykierów jak również historyków szczególnie tych związanych z z Instytutem Pamięci Narodowej.
Wszyscy państwo posiadacie wyższe wykształcenie i chcę wierzyć, że również dobre wychowanie. Wszyscy w mniejszym lub w większym stopniu zajmujecie się polityką. Antoine Rivalor stwierdził , że:
„POLITYKA PODOBNA JEST DO LEGENDARNEGO SFINKSA; POŻERA WSZYSTKICH , KTÓRZY NIE ODGADNĄ JEJ ZAGADEK“
Nie wierzycie ? Przypomnijcie sobie historie Polski w XX wieku. Dla czego Polscy politycy XX w przegrywali ?
Przed skomentowaniem aktualnego wielkiego wielkiego historycznego wydarzenia przypomnę Wam nie tak dawne wydarzenie bo wybuch II wojny światowej.
Jak sobie przypominacie to w  efekcie I wojny I nastąpiły w świecie bardzo duże zmiany: ekonomiczne, polityczne i militarne. Nam Polakom wojna ta przyniosła niepodległość – wolność.
Najbardziej niebezpiecznym jej efektem były zmiany systemów ustrojowych w Rosji, w Niemczech i w Hiszpanii. Systemów,które zagrażały nie tylko ich obywatelom ale również światu. Tak, tak. Stwarzały one zagrożenie niepodległości innym krajom.
Rządząca w okresie międzywojennym politycy zdawali sobie sprawę z ówczesnych zagrożeń i starali się tym zagrożeniom zapobiec poprzez:
>pomocy Białorusinom i Ukraińcom w tworzeniu samodzielnych państw oddzielających nas od ZSRR, czyli roli jaką my obecnie spełniamy w Unii Europejskiej. Ideą fiks Naczelnika było zorganizowanie ściśle ze sobą współpracujących państw między Bałtykiem a morzem Czarnym.
>przebudowa ekonomiczna państwa. Jak Wiecie każdy z zaborców prowadził w swoim zaborze inną politykę gospodarczą i oświatową. W związku z tym v-ce premier , prof. Eugeniusz Kwiatkowski wraz ze swymi współpracownikami opracowali 3-letnie plany budowy o przebudowy gospodarki Kraju.
Realizacje tego planu rozpoczęto w 1936 roku. Całkowita realizacja tego planu miała zakończyć się w latach pięćdziesiątych. W pierwszym etapie 1936 – 1939 rozbudowano i przebudowano Stalową wolę w ramę budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Rozbudowano Gdynię i rozpoczęto budowę portu.
>podpisano 21 lutego 1921 roku układ sojuszniczy z Francją . W układzie tym Francja zobowiązała się, że w razie zaatakowania przez kogoś Polski przystąpi w ciągu 14 dni do militarnej pomocy nam.
19 maja 1989 roku nastąpiło uściślenie tego punktu
>23 sierpnia 1939 roku a Moskwie podpisana została międzynarodowa umowa PAKT RIBENTROP MOŁOTOW. Do paktu tego dołączony został tajny protokół dodatkowy.
Protokół ten dotyczył rozbioru „łupu wojennego“ : Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, oraz Finlandii.
>25 sierpnia 1939 ministrowie Polski i Wielkiej Brytanii podpisali Traktat sojuszniczy, który rozszerzał wcześniejszą jednostronne gwarancje brytyjskie. uzasadniający „obronny“ charakter działań wojskowych III rzeszy wobec Polski. Gwarancję tą uzupełniono również wpisem, że w ciągu 14 dni armia brytyjska przystąpi do działań militarnych skierowanych przeciwko agresorowi.

Sojusze te przedłużyły pokój o zaledwie kilka dni. Na wieść o podpisaniu układu Hitler wstrzymał planowany na 26 sierpnia atak na Polskę, przekładając go na dzień 1 września 1939. – Gwarancje brytyjskie miały być psychologiczną barierą i odegrać rolę dwojaką. Powstrzymać Hitlera przed atakiem na Polskę. Polskę zaś przed kapitulacją wobec Niemiec, gdyż to burzyło by ostatecznie iluzoryczną równowagę sił – mówił dr Osica.

Sojusznicze gwarancje nie były równoznaczne z chęcią udzielenia Polsce skutecznej pomocy militarnej. Los Polski – zdaniem Paryża i Londynu – zależeć miał od ostatecznego wyniku wojny. .

Należy też jednocześnie przypomnieć, że we Francji stacjonował korpus żołnierzy brytyjskich, który miał pomóc wojskom francuskim w obronie przed nacierającym żołnierzami niemieckimi.
10 maja 1940 roku Wermacht rozpoczął atak na Francję, Belgię, Holandię i Luksemburg i tak właśnie rozpoczęła się „Dziwna wojna“ . Belgia, Holandia i Luksemburg nie miały żadnych szans na pojęcie obrony więc podpisały bez walki akt kapitulacji .
Jak sobie przypominacie przy granicy Francji z Niemcami istniał nowoczesny w ówczesnym czasie wał obronny „Linia Maginota“, Większość załogi francuskiej tego wału nie miała ochoty na podjęcie walki.
Natomiast zaskakującym było zachowanie żołnierzy korpusu angielskiego. Po rozpoczęciu ataku niemieckiego rzucili się do panicznej ucieczki. Oczywiście strach i panika zaraziły żołnierzy francuskich, którzy również nie podjęli zorganizowanej walki. Jedynymi żołnierzami wycofującymi w sposób zorganizowany i walczącymi byli żołnierze polscy. Żołnierze którzy przedostali się do Francji. Żołnierze z którymi generał Sikorski odtwarzał Armię Polską.
Jak już wspomniałem zachowanie się naszych „sojuszników“ zaskoczyła nawet Hitlera , który nawet z tego powodu zmienił termin ataku. Prawdopodobnie chodziło o sprawdzenie czy Francja i Wielka Brytania przystąpią do realizacji swych gwarancji. Jak już wspomniałem Francja była trzecią potęgą militarną. Kontratak atak Francji i Wielkiej Brytanii przy konieczności utrzymywania ataku na stawiający silny opór Polsce był dość znacznym zagrożeniem dla III Rzeszy.
Dość zaskakujące było opóźnienie aż o 17 dni przystąpienie do wojny Związku Radzieckiego. Czyżby prawdopodobna była teza, że Stalin czekał czy nasi koalicjanci przystąpią do realizacji swych gwarancji, Co jest powodem tak zaciekłej obrony Armii Polskiej . Tak jak wspominałem obaj „nasi sojusznicy “ w swych gwarancjach zadeklarowali 14-sto dniowy termin przystąpienia do działań militarnych od dnia ataku.
Stalin z ostrożności mógł przyjąć siedemnaście dni. ta teza ma cechy prawdopodobieństwa .
Bardzo przepraszam za ten trochę przydługi tekst. Wydawało mi się, że aby przystąpić do komentowania aktualnej polityki zagranicznej naszych aktualnie „rządzących“ trzeba przypomnieć zachowanie się naszych „sojuszników“ przynajmniej od wybuchu II wojny światowej.
Werbeanzeigen

Apel

Panie Prezesie !
Panie Premierze !
Panie Prezydencie !
Kolejność adresatów wynika z zakresu władzy jaką Panowie sprawują w naszej
Ojczyźnie. W ramch tego komentarza pragnę zwrócić Panom uwagę na
skandaliczną akcję rozpoczętą akcję mass medialną przeciw Sędziemu z
województwa wrocławskiego.
Zrozumiała była dla mnie poprzednia akcja oszczerstw przeciw indywidualnym
sędziom jak i organom w których oni służą .Po prostu chodziło o wykluczenie
z Konstytucji art. 10:
„1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze
władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sadowniczej.
2. Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów a władzę sądowniczą sady i
trybunały.“
Tak, tak Panie i Panowie przypomnijcie sobie Państwo Artykuły 198 – 200
Konstytucji RP.
Ponieważ wszyscy państwo sprawujący władzę posiadają wyższe
wykształcenie więc przypomnę Wam sentencję: „KTO PRAGNIE OSZUKAĆ, ZAWSZE
SPOTYKA TAKIE$GO , KTÓRY OSZUKAĆ SIĘ W ŻADEN SPOSÓB NIE POZWOLI “
(Machiavelli)
Panu zaś panie Premierze zacytuje (Ks.Bosko); „NIE LĘKAM SIĘ TEGO, CO MOGĄ ZROBIĆ LUDZIE, KIEDY MÓWIĘ PRAWDĘ; BOJĘ SIĘ TYLKO TEGO, CO ZROBIŁBY MI BÓG , GDYBYM SKŁAMAŁ“.

Zastanawia mnie jaki to był płaszcz w kieszeniach to którego pan Sędzia
wyniósł ze sklepu skradziony towar ?